Drammen Travbane

REN Metodedager arrangeres på Drammen Travbane.

Drammen Travbane
Rosenkrantzgata 355
3027 Drammen

Leveringsadresse for utstillere:

REN Metodedager
c/o Drammen Travbane
Rosenkrantzgata 355
3027 Drammen

Leveranser merkes REN AS – Metodedager.

Kontaktpersoner på Drammen Travbane:

  • Leif Arne Kleven, mobil 916 77 281
  • Sigmund Tandberg, mobil 916 77 283
  • Hans R. Bakken, mobil 916 77 277