Stasjoner

Utstillingen på REN Metodedager er organisert i seks utstillingsstasjoner med hver sine tema. Nedenfor finner du en liste over alle stasjonene på REN Metodedager 2017 med kontaktinformasjon. Klikk deg inn på stasjonen for å se detaljer om stasjonen og en fortløpende oppdatert liste over hvem som stiller ut der.

Se detaljert oversiktskart og utstillingsplan.

Stasjon: Kabelteknikk og kabelutstyr

Ansvarlig stasjonssjef: Kåre Espeland, REN AS
Kontakt på telefon: 404 00 374
Kontakt på e-post: kare@ren.no
Medhjelpere: Tommy Olsen – Norsk Energifagsenter, Kjell Ødegård – Hafslund Nett, Kåre Olav Bratberg – NTE Nett
På denne stasjonen vises alt innen kabel og kabelsystemer. Kabler, rør, kanaler og kanalsystemer, trekkeutstyr, skjøter og endeavslutninger. Her vil det også bli vist systemer for fremføring av grøfter, beskyttelse, markering, transport og utlegging av kabler.
Mer info

 

Stasjon: Linjeteknikk og linjeutstyr

Ansvarlig stasjonssjef: Zvonko Tufekcic, REN AS
Kontakt på telefon: 404 00 375
Kontakt på e-post: zvonko@ren.no
Medhjelpere: Vidar Dale – NTE Nett, Terje Taraldsen – Agder Energi Nett
Stasjonen viser både dagens og fremtidens løsninger for både HS- og LS-luftnett. Dette inkluderer alt tilhørende utstyr og komponenter. Det blir også visning av teknikker og nye byggemetoder.
Mer info

 

Stasjon: Verktøy og utstyr

Ansvarlig stasjonssjef: Magne Solheim, REN AS
Kontakt på telefon: 404 00 372
Kontakt på e-post: magne@ren.no
Medhjelpere: Tormod Leistad – Eidsiva Nett, Olav Hårstad – TrønderEnergi
Her viser vi bredden i utvalget av verktøy og utstyr som benyttes i vår bransje. Du finner alt fra håndverktøy, måleinstrumenter, bekledning og andre hjelpemidler som gjør at jobben blir utført mer effektivt i felt, og
med god sikkerhet og personbeskyttelse.
Mer info

 

Stasjon: Stasjoner, brytere, vern og fiber

Ansvarlig stasjonssjef: Marius Engebrethsen, REN AS
Kontakt på telefon: 992 78 985
Kontakt på e-post: marius@ren.no
Medhjelpere: Jørn Berntzen – Hafslund Nett, Norleiv Haugvaldstad – Smartly AS
Stasjonen viser både dagens og fremtidens løsninger for både mindre og større stasjoner over 1kV. Dette inkluderer alt tilhørende utstyr og komponenter. «Smarte» stasjoner ved hjelp av overvåking, styring og regulering er spesielt et tema som leverandørene vil ha fokus på. I år vil du også se fiberoptiske produkter i denne stasjonen, som f.eks. kabling, skap, tilbehør og annet.
Mer info

 

Stasjon: Drift, vedlikehold og utendørsbelysning

Ansvarlig stasjonssjef: Kai Solum, REN AS
Kontakt på telefon: 959 75 019
Kontakt på e-post: kai@ren.no
Medhjelpere: Lars Krøke – NTE Nett, Alf Karlsvik – NTE Nett
Her presenteres metoder for effektivt og tilstandsbasert vedlikehold. Du vil finne det siste innenfor både tilstandskontroll metoder og utførelse av vedlikeholdsjobben. I tillegg finner du utstyr og metoder innen utendørsbelysning.
Mer info

 

Stasjon: Maskiner og utførelse

Ansvarlig stasjonssjef: Magnus Johansson, fra REN AS
Kontakt på telefon: 474 83 829
Kontakt på e-post: magnus@ren.no
Medhjelpere: Knut Eliassen – REN AS, Tommy Thrana – REN AS
På denne stasjonen vises alt innen maskiner, kjøretøy, konsulenter, entreprenører og forhandlere. Utstillerne får vise frem hvordan de kan gjøre arbeidsdagen enklere for nettselskap. Stasjonen er den største i areal på Drammen travbane, og her finnes det mye spennende. Omtrent 70 % av kostnadene knyttet til nettstasjoner er bygningsmessige kostander. Ny og effektiv teknikk for å bygge anlegg vises på denne stasjonen.
Mer info

 

Ønsker ditt selskap å ha utstilling på en av stasjonene?