NM 2021

nm3

Norgesmesterskap for energimontørlærlinger arrangeres over to dager med tett program og utfordrende oppgaver. Konkurransen vekker konkurranseinstinktet hos deltakerne og gir stort faglig utbytte. Interessen for mesterskapet er stor, og bidrar positivt til rekruttering og kompetanseutvikling i bransjen. Mesterskapet gjennomføres samtidig som REN Metodedager på Hellerudsletta.

Kvalifisering og påmelding
For å kunne delta i NM 2021 må deltakere først gjennom en kvalifiserende prøve hvor forskriftene FSE og FEF er satt i fokus. Prøven består av teoretiske flervalgsoppgaver, og er tilrettelagt for læreplanen i samarbeid med opplæringskontoret.

Kvalifiseringsprøven gjennomføres på internett under oppsyn av lærlingansvarlig i bedriften eller opplæringskontoret i området.  Deltakerne har 45 minutter til rådighet for å gjennomføre prøven.

De 20 beste deltakerne i kvalifiseringen inviteres til å delta i NM for energimontørlærlinger 2021. Kvalifiseringsprøven gjøres tilgjengelig høsten 2020.

Frister og datoer

  • Frist for gjennomføring av kvalifisering er ikke fastsatt
  • NM for energimontørlærlinger arrangeres 8. – 9. juni 2021 på X Meeting Point, Hellerudsletta
  • Kåring av vinner og premiering av deltakere finner sted under REN Metodefest 9. juni

Kriterier for deltakelse

  • Deltakere må ha gyldig lærekontrakt når konkurransen finner sted
  • Deltakere kan ikke være ferdig utdannet
  • Lærlingansvarlig må sende inn kopi av gyldig lærekontrakt for alle deltakere
  • Deltakere må være 22 år eller yngre det året konkurransen avholdes (født i 1999 eller senere)

Hva dekkes for finalistene?

  • Arrangør dekker måltider under oppholdet samt inngang til REN Metodedager og Metodefest
  • Arrangør reserverer overnatting for finalistene
  • Reise og overnatting dekkes av finalistenes arbeidsgiver

Bilder fra NM 2017

Bilder fra NM 2015