Kraftbransjens viktigste messe og møteplass

På REN Metodedager 2019 var det 120 utstillere og over 2 000 besøkende fra energibransjen. Arrangementet fikk svært gode tilbakemeldinger, og var et godt kontaktpunkt mellom leverandører, beslutningstakere og brukere av utstyr og materiell.

REN Metodedager arrangeres av REN AS. Formålet med arrangementet er å legge til rette for rasjonell og effektivt drift av kraftoverføringsnettet. Ved å skape en møteplass for leverandører og brukere av moderne metoder, verktøy og utstyr, ønsker vi å bidra til at den norske kraftbransjens alltid er i front av teknologiutviklingen.

Messen fokuserer på utstillere som utvikler nye, rasjonelle metoder og prosedyrer for bygging og vedlikehold av forsyningsnett. Deltakerne kan se nye arbeidsmetoder og nytt verktøy under kyndig veiledning av eksperter og utstillere. Utstyr for bygging, drift og vedlikehold av nettet demonstreres, og trygt arbeidsmiljø settes i fokus.

REN Metodedager ble første gang arrangert i 2011 etter modell fra svenske EBR Metod- och maskindagar.

I 2021 arrangeres messen for sjette gang, og første gang hos X Meeting Point på Hellerudsletta. Velkommen til kraftbransjens viktigste messe og møteplass!

Bildegalleri fra tidligere utgaver av REN Metodedager.