Frister og betingelser

Avbestilling av reservert standplass kan gjøres kostnadsfritt før 1. mars 2023.

Ved avbestilling etter denne dato, faktureres 100 % av stand leien. Faktura for hele stand leien forfaller 14 dager etter mottatt faktura. Faktura må være betalt før konferansen starter, hvis ikke bortfaller standplassen.