NM ENERGIMONTØRLÆRLINGER

Norgesmesterskap for energimontørlærlinger arrangeres over to dager med tett program og utfordrende oppgaver. Konkurransen vekker konkurranseinstinktet hos deltakerne og gir stort faglig utbytte. Interessen for mesterskapet er stor, og bidrar positivt til rekruttering og kompetanseutvikling i bransjen. Mesterskapet gjennomføres samtidig som REN Metodedager på Hellerudsletta.

Kvalifisering og påmelding
Forskriftene FSE og FEF er satt i fokus. Prøven består av teoretiske flervalgsoppgaver, og er tilrettelagt for læreplanen i samarbeid med opplæringskontoret.

Kvalifiseringsprøven gjennomføres på internett under oppsyn av lærlingsansvarlig i bedriften eller opplæringskontoret i området. Deltakerne har 45 minutter til rådighet for å gjennomføre prøven.

De 20 beste deltakerne i kvalifisering inviteres til å delta i NM for energimontørlærlinger 2023.

Frister og datoer

  • Kvalifisering åpner uke 1 2023
  • Kvalifisering må være gjennomført innen 28. februar 2023
  • NM for energimontørlærlinger arrangeres 6. – 7. juni 2023 på X Meeting Point, Hellerudsletta
  • Kåring av vinner og premiering av deltakere finner sted under Metodefest X Meeting Point 7. juni

Premie

  • Reisegavesjekk pålydende 10.000 kr

Kriterier for deltakelse

  • Deltakere må inneha gyldig lærlingkontrakt når konkurransen finner sted. Deltaker kan ikke være ferdig utdannet. Lærlingansvarlig må sende inn kopi av gyldig kontrakt for hver deltaker, hvor en kvalitetssikring utføres i forkant av mesterskapet.
  • Deltakere må være 22 år eller yngre det året konkurransen avholdes (født i 2001 eller senere).

 

Hva dekkes for finalistene? 

  • Arrangør dekker måltider under oppholdt samt inngang til REN Metodedager og Metodefest
  • Arrangør reserverer overnatting for finalistene
  • Reise og overnatting dekkes av finalistenes arbeidsgiver

Kontakt NM for energimontørlærlinger:
Kai Solum, kai@ren.no, 959 75 019

NM for energimontørlærlinger sponses av Ensto og Nortelco