Om oss

REN Metodedager arrangeres av REN AS. Formålet med arrangementet er å legge til rette for rasjonell og effektivt drift av kraftoverføringsnettet. Ved å skape en møteplass for leverandører og brukere av moderne metoder, verktøy og utstyr, ønsker vi å bidra til at den norske kraftbransjens alltid er i front av teknologiutviklingen.

Messen fokuserer på utstillere som utvikler nye, rasjonelle metoder og prosedyrer for bygging og vedlikehold av forsyningsnett. Deltakerne kan se nye arbeidsmetoder og nytt verktøy under kyndig veiledning av eksperter og utstillere. Utstyr for bygging, drift og vedlikehold av nettet demonstreres, og trygt arbeidsmiljø settes i fokus.

REN Metodedager ble første gang arrangert i 2011 etter modell fra svenske EBR Metod- och maskindagar. I 2023 arrangeres messen for sjette gang.

Kontakt

Arrangør
REN AS, metodedager@ren.no, 47 47 99 00

Påmeldingssupport
Gyro Conference, metodedager@gyro.no, 61 28 73 20

Utstillerkontakt
Kjetil Løberg, kjetil@ren.no, 40 40 03 73
Siv Hauge, siv@ren.no, 91 71 86 66
Bjarte Sandal, bjarte@ren.no, 91 32 93 61