Utstillere

REN Metodedager er den eneste messen i Norge hvor leverandører møter mer enn 90 % av norske nettselskaper.

REN Metodedager er en møteplass for leverandører, beslutningstakere og brukere av utstyr og materiell. I 2019 hadde arrangementet over 130 utstillere og ble besøkt av mer enn 2 200 deltakere fra kraftbransjen. Både utstillere og deltakere har gitt svært gode tilbakemeldinger på det faglige og kommersielle utbyttet av messen. Det gleder oss, og gjør at vi holder fast på det faglige konseptet også i 2023!

Hvorfor stille ut på REN Metodedager?

 – Unik tilgang til beslutningstakere og brukere av utstyr hos nettselskaper og entreprenører
 – Gruppevis og styrt visning gir jevnt godt besøk gjennom hele messen
 – Mulighet til å demonstrere bruk av utstyr og materiell i praksis
 – Fleksibelt utstillingsområde uten kvadratmeterpris
 – Messen er delt inn i seks stasjoner fordelt etter innhold, som sikrer at ditt selskap alltid er relevant for de besøkende